Lange termijn impact van de coronamaatregelen op thuiswonende ouderen in Nederland

Beste meneer, mevrouw,

In mei t/m juli van dit jaar hebben vier masterstudenten van de studie Vitality and Ageing in het LUMC tijdens hun afstudeerstage onderzocht hoe senioren de coronacrisis (COVID-19 pandemie) en de bijbehorende maatregelen die door de overheid genomen zijn ervaren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in vier prachtige scripties die op dit moment worden verwerkt in een wetenschappelijk artikel. Samen met het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord willen wij nu onderzoeken wat de langere-termijngevolgen van de coronacrisis zijn voor uw sociale contacten, de activiteiten in uw dagelijks leven en uw gezondheid.

We hopen dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen. U mag uiteraard ook aan het onderzoek meedoen als u de vorige vragenlijst niet heeft ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Bij voorbaat dank!

Isabelle Moens, Wendy den Elzen, Yvonne Drewes, Suzan van der Pas, Carla Bakker, Yvette Meuleman, Leon Martens, Simon Mooijaart, Jacobijn Gussekloo (docent-onderzoekers, LUMC)