Advanced Data Management

Onderzoekers en organisaties maken in toenemende mate gebruik van de expertise van ADM, voornamelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. Voor meer dan 35 partners worden registraties gerealiseerd voor het verzamelen van data voor medisch wetenschappelijk onderzoek. ProMISe, dat door deze sectie is ontwikkeld, is een web based datamanagementsysteem en biedt zeer uitgebreide functionaliteit voor het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van klinische dataverzamelingen.

Op dit moment zijn er meer dan 300 dataverzamelingen en 14.000 gebruikers actief in ProMISe, variëren van grote internationale multicenter studies en registraties tot kleine gespecialiseerde klinische onderzoeken, zowel binnen als buiten het LUMC. Ook verzorgt ADM procesondersteuning, zoals bij het schrijven van een datamanagementplan en met advies over GRP en privacybescherming, METC aanvragen en datakwaliteit. Ook wordt, in samenwerking met de sectie statistiek, ondersteuning geboden voor statistische analyses.

De sectie Advanced Data Management (ADM) is onderdeel van de afdeling Biomedical Data Sciences van het Leids Universitair Medisch Centrum. Bij ADM zijn 24 mensen werkzaam. Als kenniscentrum voor datamanagement biedt ADM ondersteuning voor datamanagement van klinisch onderzoek, zowel binnen als buiten het LUMC en levert het een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied.

De sectie participeert in klinisch onderzoek met haar expertise en ervaring op het gebied van veilig datamanagement en Good Research Practice (GRP). Daarnaast verzorgt zij kennisoverdracht richting onderzoekers, betrokken afdelingen uit het LUMC, maar ook naar onderzoeksorganisaties daarbuiten. De synergie in samenwerking van datamanagement met GRP, de sectie Medische Statistiek en het Directoraat ICT komt tot uiting in de participatie van ADM in meer dan 400 projecten en via goede samenwerking met een groot aantal onderzoekers.